Povodně

Povodeň 1997 – povodeň v úrovni Q100 postihla VD Letovice při červencové povodni v roce 1997. Přítok do nádrže byl v kulminaci 39 m³/s a kulminační odtok 35 m³/s. Pod nádrží bylo zdevastováno koryto včetně měrného profilu.

Povodeň 2006 – Celkový přítok do nádrže kulminoval 1.4.2006 v 1:00 hod v množství 26 m³/s, 1.4.2006 v 6:00 hod byla dosažena maximální hladina 360,53 m n.m., v 7:00 a odtok dosáhl maxima v množství 23 m³/s.