Hydrologická data

Pokud se zajámáte o úroveň holadiny nebo kolik vody z nádrže odtéká, tak pod odkazem níže nalznete řadu zajímavých údajů:

HYDROLOGICKÁ DATA