Charakteristika vodního díla

Hráz přehrady byla založena na skalním podloží tvořeném rulami a amfibolity. Hráz je zemní sypaná se středním jílovým těsněním, které navazuje na 174 metrů dlouhou jednořadou patrovou injekční clonu v ose hráze. Má lichoběžníkový profil, je přímá a její korunou vede účelová komunikace sloužící výhradně pro potřeby správce vodního díla.

Návodní líc je opevněn vrstvou prolévaného makadamu a v místě vlnobití doplněn drátokamennými matracemi. Vzdušný líc je ohumusován a oset.

U pravého břehu hráze se nachází 31,5 metru vysoká odběrná věž, ve které jsou umístěny návodní uzávěry, přístup do věže je po ocelové lávce. Pro převádění povodňových průtoků je určen boční nehrazený přeliv. Betonový skluz dlouhý téměř 90 metrů ústí do 3 metry hlubokého vývaru. 

Ve strojovně pod hrází jsou umístěny 2 kuželové regulační uzávěry a turbosoustrojí malé vodní elektrárny (2 turbíny typu Francis a 1 čerpadlová turbína), které zpracovávají průtoky do maximálního množství 1 090 l/s.

Technické parametry hráze:

Kóta koruny hráze

min. 362,10 m n.m. max. 362,36 m n.m.

prům. 362,30 m n.m.

Koruna vlnolamu

min. 362,90 m n.m. max. 363,05 m n.m.

Kóta dna nádrže

333,80 m n.m.

Délka hráze v koruně

126,0 m

Délka hráze v patě

140,0 m

Výška hráze nad terénem

28,50 m

Šířka koruny hráze

5,00 m

Sklon návodního líce

1 : 3

Sklon vzdušního líce

1 : 2,25

Celková kubatura násypu hráze

165 255 m3

Injekční clona jednořadá patrová

174,00 m

Bermy na vzdušné straně – kóty

347,60 a 355,60 m n.m