Fotogalerie:

Z výstavby VD

Pozemní

Letecké

Povodně

Povodeň 1997 - povodeň v úrovni Q100 postihla VD Letovice při červencové povodni v roce 1997. Přítok do nádrže byl v kulminaci 39 m3/s a kulminační odtok 35 m3/s. Pod nádrží bylo zdevastováno koryto včetně měrného profilu. Povodeň 2006…