VD Letovice

Využití vodního díla

  • kompenzační nalepšení průtoků ve Svitavě 
  • zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod přehradou
  • energetické využití odtoku z MVE
  • rekreace
  • chov ryb pro sportovní rybářství
  • snížení povodňových průtoků neovladatelným retenčním prostorem