Rekonstrukce

Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu, v rámci které bude snížena vodní hladina. Důvodem opatření je zajištěním bezpečnosti vodního díla po dobu stavby. Snížená hladina nám navíc umožní prohlídku a opravu návodního líce hráze.

V průběhu rekonstrukce musíme vytvořit dostatečný akumulační prostor po transformaci případných povodňových přítoků, aby nebyla v době rozebrání stávajících konstrukcí ohrožena bezpečnost hráze. Pokud by tímto způsobem nebylo vodní dílo dostatečně zabezpečené před přívaly vody při povodni, mohlo by hrozit její protržení. Opatření vytvoří dostatečný prostor tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost území a obyvatel pod hrází VD Letovice.

Na rekonstrukci hráze v současné době probíhá územní řízení. Územní souhlas se stavbou nebyl dosud vydán, není proto možné termín zahájení stavby přesně stanovit. Podle hrubého odhadu nedojde k zahájení rekonstrukce před rokem 2020.